Retningslinjer for personoplysninger

Retningslinjerne er senest revideret 15. december 2014.

Pensum.dk indsamler og behandler oplysninger om dig og din færden på sitet i overenstemmelse med gældende lov om persondatabehandling. I det følgende kan du læse mere om hvilke oplysninger der indsamles og hvordan de behandles.

Indsamling og anvendelse af personlig information

Pensum.dk indsamler og opbevarer personlige oplysninger som du frivilligt afgiver.

Du kan benytte størstedelen af pensum.dk helt uden at afgive personlige oplysninger, mens adgangen til visse områder og funktioner forudsætter oprettelse som bruger. I den forbindelse kræver eller giver pensum.dk mulighed for afgivelse af personlig information der skønnes at være nødvendig eller fordrende for dine muligheder for at opfylde formålet med registreringen.

Ved registrering som bruger, skal du som minimum afgive oplysninger om navn, emailadressee og postnummer for bopæl. Disse oplysninger er nødvendige for at du i forbindelse med handel med brugte bøger kan sættes i forbindelse med relevante købere eller sælgere.

Du kan i tillæg til de nødvendige oplysninger afgive information, der gør det lettere at finde frem til dine bøger. Eksempelvis oplysninger om studieaktivet, studieretning mv, som muliggør automatisk matchning ud fra studieområder.

Du kan til enhver tid se, ændre, eller slette de oplysningerne du har afgivet under punktet “Mit Pensum.dk”, som du har adgang til når du er logget ind på Pensum.dk. Endvidere kan du få tilsendt oplysningerne via e-mail ved elektronisk henvendelse på adressen [email protected] Din anmodning skal indeholde oplysninger om profilens brugernavn og e-mailadresse. Pensum.dk afsender de oplysninger der er registreret på profilen via e-mail hurtigst muligt efter din anmodning. Oplysningerne sendes til den e-mailadresse, og kun den e-mailadresse, der er registreret på profilen.

Ønsker du at slette din profil kan du selv gøre det via Pensum.dk, når du er logget ind. Når du sletter din profil slettes alle personlige oplysninger straks uden mulighed for genskabelse af hverken dig selv eller Pensum.dk.

Pensum.dk opbevarer i udgangspunktet profiler og de oplysninger der er afgivet herpå indtil du som bruger sletter den. Pensum.dk forbeholder sig dog retten til uden forudgående varsel at slette profiler, der skønnes at være inaktive, for at undgå dataophobning. Profiler anses som inaktive såfremt de ikke har været anvendt i 3 år.

Indsamling og anvendelse af ikke-personlig information via logfiler

Pensum.dk registrerer generelle oplysninger såsom ip nummer, browsertype, henvisningskilde (referer), tidspunkt og hvilket dokument du efterspørger. Disse oplysninger opsamles i selvstændige logfiler adskildt fra- og uden mulighed for samkøring med øvrige oplysninger du frivilligt måtte afgive som beskrevet ovenfor.

Logfiler analyseres for at kortlægge brugen af Pensum.dk med det formål at forbedre Pensum.dk’s udformning, opbygning eller virkemåde. Logfiler opbevares på ubestemt tid for at muliggøre analyse af udviklingen over tid.

Indsamling og anvendelse af information ved hjælp af cookies

Cookies er små tekstfiler der udveksles mellem din computer og et websted. Generelt gør cookies det muligt for et websted at gemme oplysninger på din computer der kan bruges til at identificere dig som en unik bruger fra besøg til besøg eller fra side til side inden for et besøg.

Pensum.dk anvender cookies til to formål: Cookies anvendt i forbindelse med pkt.2 gemmes på din computer i maksimalt 180 dage efter besøg på pensum.dk.

Ønsker du at slette de cookies pensum.dk eventuelt har lagt på din computer gør vi det for dig via dette link.

De fleste browsere er i udgangspunktet indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Gør du dette vil funktioner på Pensum.dk som afhænger af cookies ikke fungere.

Du kan læse mere om cookies på www.forbrugersikkerhed.dk

Videregivelse af information til tredjemand

Pensum.dk videregiver under ingen omstændigheder personlige oplysninger til brug for markedsføring eller lignende til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Ændring af disse retningslinjer

Pensum.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre “Retningslinjer for personoplysninger”. Du kan til enhver tid se tidspunktet for seneste ændring ved at besøge denne side. Såfremt pensum.dk foretager væsentlige ændringer af disse retningslinjer, vil vi tilstræbe at oplyse om dette på fremtrædende steder på sitet.

Yderligere information

Ønsker du pensum.dk’s behandling af personlige oplysninger uddybet er du velkommen til at kontakte os på adressen [email protected] Du kan også kontakte pensum.dk telefonisk eller pr. brev som beskrevet på siden “Om Pensum.dk”.