Vilkår for brug af hjemmesiden www.pensum.dk

Vilkårene er senest revideret 15. december 2014

Vær venlig at læse nedenstående vilkår grundigt igennem før du bruger denne hjemmeside. Ved brugen af denne hjemmeside accepterer du vilkårene og betingelserne i det følgende. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.
 1. www.pensum.dk er en portal med oplysninger om priser og leveringsbetingelser for studiebøger, som sælges via boghandlere på Internettet ("Netboghandleren"). Portalen er ejet af Saxo.com A/S (“Saxo.com”). Aftale om køb af bøger indgås mellem dig og Netboghandleren, og Netboghandleren fastsætter uafhængigt af Saxo.com vilkårene for aftalen. Alle priser og leveringsbetingelser på www.pensum.dk, herunder leveringsfrister, er oplyst af Netboghandleren, som hjemmesiden linker til. Saxo.com påtager sig intet ansvar for rigtigheden af oplysningerne på www.pensum.dk, og alle krav som følge af forkerte oplysninger kan ikke gøres gældende mod Saxo.com. Ethvert krav vedrørende f.eks. bøgernes tilstand, fejlagtig pris og overskridelse af leveringsfrister, skal gøres gældende direkte mod Netboghandleren. Du bør derfor altid undersøge om priser og leveringsbetingelser hos Netboghandleren svarer til det, som er oplyst på www.pensum.dk!
 2. Ifølge ophavsretslovens § 2 er det forfatteren eller det forlag, som har forfatteren har overdraget sine rettigheder til, som har eneret til at udbyde, sprede og på anden måde gøre digitale eksemplarer (e-bøger og pdf-filer) af deres studiebøger tilgængelige for andre. Der er derfor ulovligt at udbyde bøger i pdf-format eller som e-bøger. Læs mere om retningslinjerne for kopiering af studiebøger på www.osderelskerviden.dk eller se vejledningen om reglerne.
 3. Du bør antage, at alt hvad du ser, læser eller hører på denne side er immaterielt beskyttet, herunder af bestemmelserne i ophavsretsloven. Alt brug af indholdet på hjemmesiden kan alene ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ophavsretsloven eller andre immaterielle love.
 4. Saxo.com kan ikke garantere at brug af materiale på denne hjemmeside ikke strider mod andres immaterielle rettigheder.
 5. Rettigheder til billeder, illustrationer, grafik, tekst, lyde, varemærker, logoer o.s.v. tilkommer Saxo.com.
 6. Alt brug af indhold på hjemmesiden kræver skriftlig godkendelse fra Saxo.com, og intet af det som fremgår på hjemmesiden skal forstås eller fortolkes som et stiltiende eller udtrykkelig samtykke til at gøre brug heraf.
 7. Det er tilladt at downloade, udskrive eller gemme visse dele af indholdet på hjemmesiden forudsat, at du (i) kun anvender disse kopier til dit eget private brug, (ii) ikke kopierer eller offentliggører indholdet på noget andet medium, og (iii) ikke ændrer indholdet på nogen måde. Saxo.com forbeholder sig alle rettigheder til indholdet af det, som du downloader eller på anden lovlig måde gør brug af.
 8. Al kommunikation og alt materiale, som bliver sendt til hjemmesiden, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag o.l., er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-immaterielbeskyttet og kan benyttes af Saxo.com eller tilknyttede samarbejdspartnere til reproduktion, offentliggørelse, udsendelse o.lign. Saxo.com kan frit bruge idéer, koncepter, know-how eller teknikker, som er indeholdt i al kommunikation til hjemmesiden.
 9. Saxo.com kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af sider på andre hjemmesider, som har links til www.pensum.dk.
 10. Saxo.com forbeholder sig ret til løbende at ændre vore vilkår og betingelser. Du bør derfor gennemse vilkårene fra tid til anden, når du besøger hjemmesiden, idet du er underlagt de til enhver tid gældende vilkår.
 11. Vilkårene skal fortolkes og forstås i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.